gopeking.net

IFK Norrköping, kärlek och politik sedan 4 april 1998

Kommunens hyresavtal inte rimligt

kimsilander
2014-08-27
Nyheter

IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt menar att Superettan är ekonomiskt bättre än Allsvenskan pg a Nya Parkens kostnader. Varför? Gopeking.net har intervjuat förra styrelsemedlemmen Pelle Holm för att reda ut hur avtalet med kommunen ser ut.

Förra säsongen gick klubben närmare 7 miljoner kronor back som ett resultat av dalande publiksiffror och höga arenakostnader. Det har varit många turer kring Parken och IFK har sedan bygget färdigställdes haft svårt att hantera de ökade kostnaderna

Redan innan arenan byggdes ifrågasattes kalkylerna som gällde för att finansiera driften av Parken. Samtidigt ökade kostnaderna för arenabygget och slutnotan hamnade på över 300 miljoner kronor. Kommunen finansierade bygget via kommunala lån och ansvarade för upphandlingen. Allt sedan det bygget blev klart har samtliga klubbar (d vs IFK Norrköping, IF Sylvia och IK Sleipner) haft svårt att betala de kostnader som arenan medför. IFK hade en hyra som var 7.5 miljoner då de spelade i Superettan och 15 miljoner kronor i ett Allsvenskt scenario. Närmare 30 gånger så mycket som i sitt gamla hyresavatal.

Men 2012 omförhandlades avtalet och genom att betala två miljoner kronor för kommunens aktier samt ta över de gigantiska lånen på 304 miljoner kronor kunde IFK och Trading House ta över ägandet av NIP AB (Nya Idrottsparken AB) och därmed stå ansvariga för driften av Parken. Peter Hunts Trading House bistod med den garanti på 25 miljoner kronor som krävdes för att affären kunde genomföras. Tanken var att IFK kunde tjäna mer pengar på arenan samt minska driftkostnaderna.

Övertagandet ledde således till att kommunen på detta sätt kunde få tillbaka hela investeringen för ombyggnaden av Parken. Norrköping har med facit i hand fått en ombyggd Idrottspark och en ny Teknikhall utan att Norrköpings Kommun har investerat en enda krona eftersom IFK och Trading House genom Parken Event har köpt samtliga aktier i Norrköpings Idrottspark och alla investeringar gjorts i detta bolag.

Totalt kostade det ca 30 miljoner om året att driva Idrottsparken vid den tidpunkten. Kommunen hyr in sig för 15 miljoner kronor om IFK spelar i Allsvenskan till olika verksamheter för att breddidrotten ska kunna utnyttja arenan. Resten skall IFK stå för.

Gopeking.net kontaktade den fd. IFK styrelsemedlemmen Pelle Holm för att reda ut vad som egentligen gäller angående avtalet med kommunen.

Många kritiker menar att IFK Norrköping får bidrag från kommunen för Nya Parken. Vad svarar du på det?

Det stämmer inte. Kommunen betalar årligen en hyra för att Breddidrotten skall kunna använda de fyra planer som finns på Idrottsparken inklusive inomhusplanen i Teknikhallen. Denna hyra är för närvarande lika stor som Kommunens årliga driftskostnader på Parken 2008 inkluderat de planer (exempelvis Ridhusplan)som lagts ner när Parken efter ombyggnaden fick mer än dubbelt så stor kapacitet.

Detta innebär att kommunen oavsett ägande har fått dels en totalrenoverad Idrottspark som uppfyller de nya arenakraven dels en helt ny inomhushall utan att investera en enda krona och till samma årliga kostnad som man tidigare hade för gamla Idrottsparken och Ridhusplan mm.

IFK ligger just nu på kvalplats och kämpar för att hålla sig kvar i Allsvenskan. Vad händer om IFK åker ur Allsvenskan?

Det Anmärkningsvärda med avtalet är att konstruktionen av stödet som kommunen ger till breddidrotten, d vs den hyra som kommunen betalar för att breddidrotten skall kunna nyttja alla delar av Nya Parken. Denna hyra är direkt beroende av vilken serie IFK Norrköping spelar i. Det vill säga breddidrottens hyra varierar inte på grund av hur man utnyttjar arenan men i vilken serie IFK spelar i. Hyran borde vara densamma oavsett serie IFK spelar i.

Men varför gick IFK med på detta avtal? Får inte klubben stå sitt kast och leva med det avtal som finns?

När avtalet skrevs (innan IFK Norrköpings övertagande) så var IFK Norrköping ett lag som spelade i Superettan. Stödet till breddidrotten utgick därför från det faktum att IFK var ett Superettalag och fastställdes därför till en rimlig nivå utifrån detta. Den stora drömmen var att gå upp i Allsvenskan. Man trodde att detta skulle lösa alla ekonomiska problem. En överoptimism låg således till grund för att Norrköpings Kommuns bidrag till breddidrotten är väsentligt lägre när IFK spelar i Allsvenskan. En konstruktion som är helt omöjlig att förklara.

Breddidrottens verksamhet är ju densamma oavsett vilken serie IFK:s elitlag spelar i. Detsamma gäller kostnaderna för att driva Norrköpings Idrottspark. De förändras inte för att IFK Norrköping byter serie och skulle de förändras så blir det ju sannolikt något högre kostnader i Allsvenskan. De som skrev avtalet kunde inte tänka sig att IFK Norrköpings elitlag ramlar ur Superettan. Följaktligen är frågan om Breddidrottens ersättning om IFK spelar i lägre serie än Superettan lämnad öppen. Detta visar bara att avtalet är orealistiskt när det gäller kommunens stöd till Breddidrotten på Nya Parken.

IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt sade nyligen i en intervju att det är bättre att åka ur Allsvenskan ur ett ekonomiskt perspektiv? Vad menade han med det?

Grovt sätt kan man med dagens uppgörelse säga att Norrköpings Kommun bestraffade IFK Norrköping mycket hårt när IFK gick upp i Allsvenskan genom att stödet till Breddidrotten minskade högst väsentligt. På samma sätt och med samma belopp så belönar Norrköpings Kommun IFK om man åker ner i Superettan och förblir där. Det är därför Peter Hunt i NT-artikeln från förra veckan säger ”krasst ekonomiskt vore det bäst om vi åkte ner i ettan”.

Men får man inte större intäkter i Allsvenskan?

Det finns då en del som hävdar att de Allsvenska lagen har bättre ekonomi än lagen i Superettan. Detta är åtminstone för de senaste åren inte sant. Titta bara på den offentliga statistik från förbundet som finns på deras hemsida.

Men tycker du inte att IFK får rätta munnen efter matsäcken?

Lätt att förändra säger man, då det är bara att sänka lönerna till spelarna. Visst kan man göra detta men då förlorar man de bästa spelarna och försämrar sina sportsliga möjligheter och är snart i Superettan. Så blev fallet med Imad Khalili och Martin Smedberg som båda lämnade IFK för högre löner i andra Allsvenska klubbar. ÅFF har i år som bekant detta problem.

Men lever inte alla klubbar på samma villkor? Det är väl inte bara IFK som betalar mycket för sin arena?

2012 bad IFK en av Sveriges ledande revisionsfirmor att göra en djup och jämförande studie med andra klubbar. Jag väljer att citera sammanfattningen i denna studie.

”Företrädare för IFK utförde hösten 2010 en mindre utredning om vilka arenarelaterade kostnader, som IFK Norrköping har för den bedrivna verksamheten. Dessutom genomfördes en utredning vilka kostnader andra föreningar har med likartad arena och storlek på stad. De städer/arenor som valdes ut var Borås, Kalmar, Sundsvall, Örebro och Växjö. Den initiala utredningen hösten 2010 ledde till beslut om att en utökad undersökning avseende klubbarnas arenakostnader skulle genomföras.Borås och Örebros arenor som är likartade med Idrottsparken, valdes ut att granskas närmare.

Genom personliga möten och utbyte av information har både en djupare och bredare analys kunnat göras av arenakostnaderna för IF Elfsborg och Örebro Elitfotboll AB.Samma analys har även utförts avseende IFK Norrköpings kostnader för Idrottsparken.

De berörda klubbarna har nedanstående nettokostnader för att använda sina arenor:

Örebro Elitfotboll AB 1,9 Mkr

IF Elfsborg 3,5 – 4,0 Mkr

IFK Norrköping 11,9 Mkr

Vi kan konstatera att det inte i längden går att ha den storlek på kostnadsmassa för att nyttja arenan för en fotbollsklubb.”

Liknande studier har gjorts för alla klubbar i Division1, varvid man kan konstatera att IK Sleipner och IF Sylvia betalar mer och har sämre ekonomiska villkor än övriga klubbar. Sannolikt gäller detta också för IFK DAM, avslutar Pelle Holm till Gopeking.net.

Fotnot: Avtalet som skrevs vid bygget 2008 användes i sin helhet som grund för det avtal som gjordes när NIP AB köptes. Det är således fortfarande baserat på samma ekonomiska bidrag till Breddidrotten som det var i avtalet 2008.